Světlo v architektuře

21. – 24.32019, Praha

Oznamujeme, že ČSO přijala odbornou záštitu nad doprovodným programem výstavy Světlo v architektuře. Srdečně zveme nejen své členy, ale všechny zájemce o odborné přednášky a výstavní program do Prahy na výstaviště Letňany dne 21. – 24.3.2019. Více informací najdete na stránkách http://svetlovarchitekture.cz.

Aktuální program můžete také prohlédnout zde.

 

Světlo – Light 2019

22. – 24.10.2019, Plzeň

Česká společnost pro osvětlování a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Vás zvou na 23. mezinárodní konferenci SVĚTLO 2019. Konference si klade za cíl prezentovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti světelné techniky. Předpokládáme, že nejvíce příspěvků a následně nejširší diskuse se budou týkat inteligentních osvětlovacích soustav (interiérových i exteriérových) a jejich řízení s ohledem na stále se zvyšující požadavky. Jedná se zejména o energetickou hospodárnost a přizpůsobení kvalitativních i kvantitativních požadavků v čase a prostoru lidským potřebám. Nelze opomenout ani téma rušivého světla a jeho vlivu na člověka v nočních hodinách, proti němuž jde tlak na zvyšující se bezpečnost ve veřejném prostoru. Konference bude integrovat tuzemské i zahraniční odborníky a experty tak, aby se na světelnou techniku opět nahlíželo jako na obor, který pomáhá zprostředkovávat dominantní přenos informací do našich mozků a zvyšovat kvalitu života a nikoliv jako na obor, který neefektivně mrhá elektrickou energií a zapříčiňuje vznik civilizačních chorob, jak je v současnosti v mediálním obrazu světelné techniky naznačováno. Více informací na webu www.light-conference.com.

Candela 2019

5.3.2019, Praha, již proběhlo

V rámci šíření vědomostí o veřejném osvětlení jsme společně připravily se společností B.I.D services s. r. o., 7. ročník konference Candela 2019, která se bude věnovat aktuálním informacím o dění ve veřejném osvětlení. Konference bude zaměřena na rovnováhu mezi bezpečností, ekologičností a úsporami energie. Bude se věnovat vlivu veřejného osvětlení na nehodovost ve městech a obcích. Zástupci MPO a MŽP představí 6. kolo dotačního programu EFEKT z MPO pro roky 2020–2021. Pojmenujeme si problémy, které ve veřejném osvětlení jsou, jak na akademické půdě, tak v praxi, a zamyslíme se nad mýty, které šíří ve velkém obchodníci. Budeme mluvit o největších problémech modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení.  Více informací zde.

LUMEN V4 2018

Již proběhlo

Srdečně Vás zveme na nejvýznamnější letošní akci světelné techniky v České republice, .mezinárodní konferenci zemí Višegrádské čtyřky LUMEN V4 pořádaná každé dva roky jednou členskou zemí. Letošní roční pořádá Česká společnost pro osvětlování a VUT v Brně v kooperaci s národními organizacemi světelné techniky.

Podpora mezinárodní organizací IEEE garantuje odbornost příspěvků a tlumočení z/do národních jazyků zároveň zpřístupňuje informace široké veřejnosti.

Termín: 18. – 20.9.2018. Detaily naleznete na stránce www.lumenv4.eu.

Do 7.9.2018 (pátek) je možné se ještě přihlásit jako účastník i partner. Těšíme se na všechny účastníky.

Za organizační výbor

Petr Baxant, předseda ČSO

Technika osvětlování

Již proběhlo

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

pořádají konferenci

TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXVIII 
DNY JOSEFA LINDY

Konference je zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení.

29. a 30. května 2018
Kongresové centrum Parkhotel
U Borského parku 31, 320 04 Plzeň

Více informací naleznete na www.csoplzen.cz/program/

Světlo – Light 2017

 

Již proběhlo
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Česká společnost pro osvětlování a Slovenský
národný komitét CIE v spolupráci s partnermi realizovali  22. ročník medzinárodnej vedeckoodbornej
konferencie SVETLO 2017, ktorá sa konala v krásnom prostredí Vysokých Tatier  v hoteli PERMON v Podbanskom. Štvorhviezdičkový hotel ponúkol
kvalitné hotelové a konferenčné služby, hostia si pochvaľujú predovšetkým wellness služby, ktoré
hotel poskytuje na vynikajúcej úrovni. Zážitok z pobytu umocňuje aj čarokrásne horské prostredie
Vysokých Tatier. Účastníci konferencie načerpajú nielen nové poznatky a vedomosti, ale aj
energiu do ďalšej práce.
Okrem domácich prednášateľov sme na konferenciu pozvali aj zahraničných odborníkov
s medzinárodným uznaním a rešpektom. Priestor na prezentáciu svojich výsledkov dostali aj
mladí vedeckí pracovníci. Na konferencii odznely aj prehľadové prednášky o najnovších
pokrokoch v oblasti svetelnej techniky – ako aj informácie z najväčších tohtoročných
medzinárodných podujatí Lux Europa 2017 v Slovinsku a CIE 2017 v Južnej Kórei.
Organizačný výbor konferencie

 

Více informací: www.light-conference.eu

 

Testování registrace nových členů

Do webové prezentace byl přidán nástroj na registraci nových členů. Zatím se jedná o testovací verzi a lokalizace do češtiny není plně dokončena. Nicméně lze jej již využít ro registraci. Po zaregistrování je nutné aktivovat účet kliknutím na odkaz, který dostanete emailem. Těšíme se na první členy.