TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXIX

Dny Josefa Lindy


Termín bude upřesněn s ohledem na nastalou situaci , PARKHOTEL PLZEŇ

Konference zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení

Bližší informace naleznete na webu konference https://www.csoplzen.cz/konference/

Přihlásit se můžete na adrese : https://www.csoplzen.cz/registrace/