TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXIX

Dny Josefa Lindy

26. – 27. 5. 2020, PARKHOTEL PLZEŇ

Konference zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení