Spolky

Pobočné spolky ČSO

Česká společnost pro osvětlování sestává z hlavního spolku a tří pobočných spolků. Každý pobočný spolek jedná samostatně, má svou členskou základnu a své dílčí cíle, projekty a realizace. Níže uvedené odkazy umístěné v obrázcích Vás zavedou na webové prezentace pobočných spolků.

ČSO pobočný spolek Ostrava

ČSO, pobočný spolek Plzeň

ČSO, region Liberecký, pobočný spolek

Česká společnost pro osvětlování, region Liberecký, pobočný spolek (dále jen „Společnost“ či „spolek“), který vznikl 8. září 2015, dnem 2. listopadu 2015 byl zapsán do spolkového rejstříku a je veden pod spisovou značkou L 14569 vedené u Krajského soudu v Ostravě. IČO: 04470656. Sídlem Společnosti je Janáčkova 217/11, 466 06 Jablonec nad Nisou.

ZÁKLADNÍ OBLAST ZÁJMU VYMEZENÍ ČINNOSTI

Činnost skupiny se odehrává zejména na poli veřejného osvětlení a osvětlení pozemních komunikací. Studií vlivu osvětlení na přechodech pro chodce a pořádání odborných seminářů pro dopravní experty. V případě většího zájmu se obraťte na Jiřího. Tesaře e-mail: tesar.jiri@cso.lighting , telefon: 00420 602 283 768 nebo Jiřího Skálu e-mail: skala.jiri@cso.lighting , tel: 00420 601 156 950.

  1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti navrhování venkovního osvětlování pozemních komunikací, včetně přisvětlování přechodu pro chodce a nebezpečných míst na rozhraní extravilánu a intravilánu.
  2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti provozu a údržby soustav VO, základní dokumenty pro návrh obnovy VO atd.
  3. Posuzování vlivu hladin osvětleného nočního dopravního prostoru na viditelnost překážek na vozovce, chodců atd.
  4. Přednášková a lektorská činnost v oblasti nočního dopravního prostorů, provozu a údržby veřejného osvětlení, zejména pro města a obce, dopravně správní úřady, auditory bezpečnosti pozemních komunikací, projektanty a dopravní snídaně s BESIPEM.
  5. Úzká spolupráce s odbory služby dopravní police policejního prezidia policie ČR, krajských a obvodních odborů policie ČR.
  6. Členové libereckého pobočného spolku se významně podílejí na výzkumném úkolu zadaném ministerstvem vnitra číslo VI2VS/571 s názvem Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci vedené VŠB Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky pod vedením prof. Ing. Karla Sokanského CSc.

Významné dokumenty spolupráce

Memorandum o spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie policejního prezidia ČR

Memorandum o spolupráci s krajským ředitelstvím služby dopravní police Libereckého kraje v oblasti příčin a vlivů osvětlení při šetření závažných dopravních nehod na území Libereckého kraje.

Zapsal 12.10.2018

Jiří Tesař, v. r.
předseda Česká společnost pro osvětlování,
region Liberecký pobočný spolek