Úvod

Naše vize

„Je třeba, abychom národ seznamovali s dějinami předešlých dob, s velkými činy svých předků. Ať slyší s úžasem, že naši předkové s velkými úspěchy pěstovali vědy, že u nich všeobecná moudrost byla domovem, že u nich vzešlo světlo osvěty dříve než jinde a odtud se rozlévalo po celé Evropě. Nedostatek světla, nevědomost a blud jsou hlavními příčinami lidského zla.“

Bernard Bolzano (1781-1848)

Světlo je velice rozmanitý pojem. V našem technickém pojetí jej umíme vyrábět, směrovat, spotřebovávat, měřit, upravovat, dokonce prodávat. Nicméně světlo je i trochu více než jen technická veličina nebo obchodní komodita. Světlo patří k lidskému životu a nejen lidskému. Ukazuje se, že světlo ovlivňuje život v celé své šířce i hloubce. Špatné pochopení základních principů světelné techniky může vést k těžko napravitelným škodám. ČSO si klade za cíl poskytovat odborné zázemí pro světelnou techniku a pomáhat v oblasti osvěty, propojování lidí, kteří se světelnou technikou zabývají. Členská základna sdružuje řadu zajímavých osobností a každý z nás ke světelné technice něčím přispívá. Bude mi potěšením, když nás bude více a naše vize budou společně laděné. Naše společné kroky pak bude provázet jen dobré světlo.

Naší hlavní náplní jsou odborné konzultace, pořádání odborných přednášek, osvětová činnost v oblasti světelné techniky, pořádání konferencí, seminářů, workshopů a výstav.