Akce

Světelná technika se prezentuje na řadě veřejných akcí, jak odborných, tak pro všeobecnou veřejnost zaměřených spíše populárně. Uvedený seznam obsahuje akce, které považujeme za významné z hlediska odborného obsahu a doporučujeme jejich absolvování.

Plánované akce

TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXIX

Dny Josefa Lindy

Květen 2021, Plzeň

Konference zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení

Bližší informace naleznete na webu konference https://www.csoplzen.cz/konference/

Přihlásit se můžete na adrese : https://www.csoplzen.cz/registrace/

LUMEN V4 2020

LUMEN V4 2020 je zrušen, těšíme se na shledání v roce 2022

Bližší informace najdete na adrese www.lumenv4.eu

KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXXV

12. 10. – 14. 10. 2020, hotel Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou

První oznámení

Proběhlé akce

Mimořádná členská schůze spolku

7. 6. 2019, 9:00 Brno

Zveme Vás na mimořádné zasedání spolku ČSO. Více v dokumentu pozvánky.

Světlo – Light 2019

22. 10. – 24. 10. 2019, Plzeň

Česká společnost pro osvětlování a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Vás zvou na 23. mezinárodní konferenci SVĚTLO 2019. Konference si klade za cíl prezentovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti světelné techniky. Předpokládáme, že nejvíce příspěvků a následně nejširší diskuse se budou týkat inteligentních osvětlovacích soustav (interiérových i exteriérových) a jejich řízení s ohledem na stále se zvyšující požadavky. Jedná se zejména o energetickou hospodárnost a přizpůsobení kvalitativních i kvantitativních požadavků v čase a prostoru lidským potřebám. Nelze opomenout ani téma rušivého světla a jeho vlivu na člověka v nočních hodinách, proti němuž jde tlak na zvyšující se bezpečnost ve veřejném prostoru. Konference bude integrovat tuzemské i zahraniční odborníky a experty tak, aby se na světelnou techniku opět nahlíželo jako na obor, který pomáhá zprostředkovávat dominantní přenos informací do našich mozků a zvyšovat kvalitu života a nikoliv jako na obor, který neefektivně mrhá elektrickou energií a zapříčiňuje vznik civilizačních chorob, jak je v současnosti v mediálním obrazu světelné techniky naznačováno. Více informací na webu www.light-conference.com.