Konference LIGHT – SVĚTLO 2015

Mezinárodní konference Light – Světlo 2015, Brno

Konferenci v tomto roce pořádala Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci se Slovenskou svetlotechnickou spoločnosťou.

Mezinárodní konference LIGHT SVĚTLO 2015 je v pořadí již 21. konferencí tohoto druhu zaměřená především na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť.

MÍSTO: Brno

ORGANIZÁTOR:  VUT, ČSO, SSTS

ROK: 2015

ZAMĚŘENÍ: Mezinárodní vědecká konference

NÁVŠTĚVNÍKŮ: cca 150

Obrazem z akce