Spolky

Pobočné spolky ČSO

Česká společnost pro osvětlování sestává z hlavního spolku a pěti pobočných spolků. Každý pobočný spolek jedná samostatně, má svou členskou základnu a své dílčí cíle, projekty a realizace. Níže uvedené odkazy umístěné v obrázcích Vás zavedou na webové prezentace pobočných spolků.

ČSO regionální skupina Ostrava, p.s.


ČSO regionální skupina Plzeň, p.s.


ČSO regionální skupina Liberec, p.s.

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Liberec, pobočný spolek (dále jen „Společnost“ či „spolek“), který vznikl 8. září 2015, dnem 2. listopadu 2015 byl zapsán do spolkového rejstříku a je veden pod spisovou značkou L 14569 vedené u Krajského soudu v Ostravě. IČO: 04470656. Sídlem Společnosti je Janáčkova 217/11, 466 06 Jablonec nad Nisou.

ZÁKLADNÍ OBLAST ZÁJMU VYMEZENÍ ČINNOSTI

Činnost skupiny se odehrává zejména na poli veřejného osvětlení a osvětlení pozemních komunikací. Studií vlivu osvětlení na přechodech pro chodce a pořádání odborných seminářů pro dopravní experty. V případě většího zájmu se obraťte na Jiřího Tesaře e-mail: tesar.jiri@cso.lighting , telefon: +420 602 283 768 nebo Jiřího Skálu e-mail: skala.jiri@cso.lighting , tel: +420 601 156 950.

  1. Konzultační a poradenská činnost v oblasti navrhování venkovního osvětlování pozemních komunikací, včetně přisvětlování přechodu pro chodce a nebezpečných míst na rozhraní extravilánu a intravilánu.
  2. Konzultační a poradenská činnost v oblasti provozu a údržby soustav VO, základní dokumenty pro návrh obnovy VO atd.
  3. Posuzování vlivu hladin osvětleného nočního dopravního prostoru na viditelnost překážek na vozovce, chodců atd.
  4. Přednášková a lektorská činnost v oblasti nočního dopravního prostorů, provozu a údržby veřejného osvětlení, zejména pro města a obce, dopravně správní úřady, auditory bezpečnosti pozemních komunikací, projektanty a dopravní snídaně s BESIPEM.
  5. Úzká spolupráce s odbory služby dopravní police policejního prezidia policie ČR, krajských a obvodních odborů policie ČR.
  6. Členové libereckého pobočného spolku se významně podílejí na výzkumném úkolu zadaném ministerstvem vnitra číslo VI2VS/571 s názvem Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci vedené VŠB Ostrava, fakulta elektrotechniky a informatiky pod vedením prof. Ing. Karla Sokanského CSc.

Významné dokumenty spolupráce

Memorandum o spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie policejního prezidia ČR

Memorandum o spolupráci s krajským ředitelstvím služby dopravní police Libereckého kraje v oblasti příčin a vlivů osvětlení při šetření závažných dopravních nehod na území Libereckého kraje.

Zapsal 12.10.2018

Jiří Tesař, v. r.
předseda Česká společnost pro osvětlování,
regionální skupina Liberec, pobočný spolek


ČSO region Praha, p.s.

Česká společnost pro osvětlování region Praha, pobočný spolek (dále jen „Společnost“ či „spolek“), který vznikl 27. června 2019 zápisem do spolkového rejstříku a je veden pod spisovou značkou L 18687 vedené u Krajského soudu v Ostravě. IČO: 08245703. Sídlem společnosti je Eliášova 393/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6.


ČSO regionální skupina Brno, p.s.

Samostatný web: www.cso-brno.lighting

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek (dále jen „Společnost“ či „spolek“), který vznikl 27. června 2019 zápisem do spolkového rejstříku a je veden pod spisovou značkou L 18686 vedené u Krajského soudu v Ostravě. IČO: 08245568. Sídlem společnosti je Technická 3082/12, Královo Pole, 616 00 Brno.

ZÁKLADNÍ OBLAST ZÁJMU VYMEZENÍ ČINNOSTI

Činnost skupiny je zaměřena především na racionální využívání světla ve venkovním, ale i vnitřním prostředí. Hledáme způsoby, jak svítit šetrně a zároveň dostatečně, aby stále osvětlení plnilo svou roli. Diskutujeme otázky hodnocení rušivého světla a světelného znečištění. Důraz klademe na dynamické účinky světla a to jak v časových tak spektrálních ukazatelích. Ve skupině pracují experti na měření jasu, oslnění, realizace osvětlovacích soustav, projektování apod. Spolupracujeme s fyziology, přírodovědci, astronomy, lékaři a dalšími odborníky, jichž se světlo neodmyslitelně dotýká.

Zapsal 12.10.2021

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
předseda Česká společnost pro osvětlování,
regionální skupina Brno, pobočný spolek