Konference Lumen V4 2018

Konferenci v tomto roce pořádala Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci se Slovenskou svetlotechnickou spoločnosťou, Polskou společností pro osvětlování a Maďarskou společností pro osvětlování.

Mezinárodní konference LUMEN V4 2019 je v pořadí již 7. konferencí tohoto druhu zaměřená především na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference tak vytváří půdu pro výměnu cenných informací, prostor pro diskuze, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků průmyslu, školství a výzkumných pracovišť.

MÍSTO: Třebíč, ČR

ORGANIZÁTOR:  VUT, ČSO

Koorganizátor: SSTS, PSS, MSS

ROK: 2018

ZAMĚŘENÍ: Mezinárodní vědecká konference

NÁVŠTĚVNÍKŮ: cca 140

Obrazem z akce