Národní referenční laboratoř pro osvětlení

Předmět činnosti

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:
provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost

C) Metodická činnost:
připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení osvětlení, vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení, vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ, organizuje semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby

Kontakt: http://nrl.cz, mail: nrl.osvetleni@zuova.cz

Technika osvětlování

Již proběhlo

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

pořádají konferenci

TECHNIKA OSVĚTLOVÁNÍ XXVIII 
DNY JOSEFA LINDY

Konference je zaměřená na aktuální problémy denního a umělého osvětlení.

29. a 30. května 2018
Kongresové centrum Parkhotel
U Borského parku 31, 320 04 Plzeň

Více informací naleznete na www.csoplzen.cz/program/

Světlo – Light 2017

 

Již proběhlo
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Česká společnost pro osvětlování a Slovenský
národný komitét CIE v spolupráci s partnermi realizovali  22. ročník medzinárodnej vedeckoodbornej
konferencie SVETLO 2017, ktorá sa konala v krásnom prostredí Vysokých Tatier  v hoteli PERMON v Podbanskom. Štvorhviezdičkový hotel ponúkol
kvalitné hotelové a konferenčné služby, hostia si pochvaľujú predovšetkým wellness služby, ktoré
hotel poskytuje na vynikajúcej úrovni. Zážitok z pobytu umocňuje aj čarokrásne horské prostredie
Vysokých Tatier. Účastníci konferencie načerpajú nielen nové poznatky a vedomosti, ale aj
energiu do ďalšej práce.
Okrem domácich prednášateľov sme na konferenciu pozvali aj zahraničných odborníkov
s medzinárodným uznaním a rešpektom. Priestor na prezentáciu svojich výsledkov dostali aj
mladí vedeckí pracovníci. Na konferencii odznely aj prehľadové prednášky o najnovších
pokrokoch v oblasti svetelnej techniky – ako aj informácie z najväčších tohtoročných
medzinárodných podujatí Lux Europa 2017 v Slovinsku a CIE 2017 v Južnej Kórei.
Organizačný výbor konferencie

 

Více informací: www.light-conference.eu

 

Testování registrace nových členů

Do webové prezentace byl přidán nástroj na registraci nových členů. Zatím se jedná o testovací verzi a lokalizace do češtiny není plně dokončena. Nicméně lze jej již využít ro registraci. Po zaregistrování je nutné aktivovat účet kliknutím na odkaz, který dostanete emailem. Těšíme se na první členy.