Světlo v architektuře 2019

21. – 24.3. 2019, Praha

Akce již proběhla

Oznamujeme, že ČSO přijala odbornou záštitu nad doprovodným programem výstavy Světlo v architektuře. Srdečně zveme nejen své členy, ale všechny zájemce o odborné přednášky a výstavní program do Prahy na výstaviště Letňany dne 21. – 24.3.2019. Více informací najdete na stránkách http://svetlovarchitekture.cz.

Aktuální program můžete také prohlédnout zde.

 

Světlo – Light 2019

22. – 24.10.2019, Plzeň

Česká společnost pro osvětlování a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Vás zvou na 23. mezinárodní konferenci SVĚTLO 2019. Konference si klade za cíl prezentovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti světelné techniky. Předpokládáme, že nejvíce příspěvků a následně nejširší diskuse se budou týkat inteligentních osvětlovacích soustav (interiérových i exteriérových) a jejich řízení s ohledem na stále se zvyšující požadavky. Jedná se zejména o energetickou hospodárnost a přizpůsobení kvalitativních i kvantitativních požadavků v čase a prostoru lidským potřebám. Nelze opomenout ani téma rušivého světla a jeho vlivu na člověka v nočních hodinách, proti němuž jde tlak na zvyšující se bezpečnost ve veřejném prostoru. Konference bude integrovat tuzemské i zahraniční odborníky a experty tak, aby se na světelnou techniku opět nahlíželo jako na obor, který pomáhá zprostředkovávat dominantní přenos informací do našich mozků a zvyšovat kvalitu života a nikoliv jako na obor, který neefektivně mrhá elektrickou energií a zapříčiňuje vznik civilizačních chorob, jak je v současnosti v mediálním obrazu světelné techniky naznačováno. Více informací na webu www.light-conference.com.

Candela 2019

5.3.2019, Praha,

Akce již proběhla

V rámci šíření vědomostí o veřejném osvětlení jsme společně připravily se společností B.I.D services s. r. o., 7. ročník konference Candela 2019, která se bude věnovat aktuálním informacím o dění ve veřejném osvětlení. Konference bude zaměřena na rovnováhu mezi bezpečností, ekologičností a úsporami energie. Bude se věnovat vlivu veřejného osvětlení na nehodovost ve městech a obcích. Zástupci MPO a MŽP představí 6. kolo dotačního programu EFEKT z MPO pro roky 2020–2021. Pojmenujeme si problémy, které ve veřejném osvětlení jsou, jak na akademické půdě, tak v praxi, a zamyslíme se nad mýty, které šíří ve velkém obchodníci. Budeme mluvit o největších problémech modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení.  Více informací zde.