Světlo v architektuře 2019

21. – 24.3. 2019, Praha

Akce již proběhla

Oznamujeme, že ČSO přijala odbornou záštitu nad doprovodným programem výstavy Světlo v architektuře. Srdečně zveme nejen své členy, ale všechny zájemce o odborné přednášky a výstavní program do Prahy na výstaviště Letňany dne 21. – 24.3.2019. Více informací najdete na stránkách http://svetlovarchitekture.cz.

Aktuální program můžete také prohlédnout zde.

 

Světlo – Light 2019

22. – 24.10.2019, Plzeň

Česká společnost pro osvětlování a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Vás zvou na 23. mezinárodní konferenci SVĚTLO 2019. Konference si klade za cíl prezentovat nejmodernější poznatky a trendy v oblasti světelné techniky. Předpokládáme, že nejvíce příspěvků a následně nejširší diskuse se budou týkat inteligentních osvětlovacích soustav (interiérových i exteriérových) a jejich řízení s ohledem na stále se zvyšující požadavky. Jedná se zejména o energetickou hospodárnost a přizpůsobení kvalitativních i kvantitativních požadavků v čase a prostoru lidským potřebám. Nelze opomenout ani téma rušivého světla a jeho vlivu na člověka v nočních hodinách, proti němuž jde tlak na zvyšující se bezpečnost ve veřejném prostoru. Konference bude integrovat tuzemské i zahraniční odborníky a experty tak, aby se na světelnou techniku opět nahlíželo jako na obor, který pomáhá zprostředkovávat dominantní přenos informací do našich mozků a zvyšovat kvalitu života a nikoliv jako na obor, který neefektivně mrhá elektrickou energií a zapříčiňuje vznik civilizačních chorob, jak je v současnosti v mediálním obrazu světelné techniky naznačováno. Více informací na webu www.light-conference.com.

Candela 2019

5.3.2019, Praha,

Akce již proběhla

V rámci šíření vědomostí o veřejném osvětlení jsme společně připravily se společností B.I.D services s. r. o., 7. ročník konference Candela 2019, která se bude věnovat aktuálním informacím o dění ve veřejném osvětlení. Konference bude zaměřena na rovnováhu mezi bezpečností, ekologičností a úsporami energie. Bude se věnovat vlivu veřejného osvětlení na nehodovost ve městech a obcích. Zástupci MPO a MŽP představí 6. kolo dotačního programu EFEKT z MPO pro roky 2020–2021. Pojmenujeme si problémy, které ve veřejném osvětlení jsou, jak na akademické půdě, tak v praxi, a zamyslíme se nad mýty, které šíří ve velkém obchodníci. Budeme mluvit o největších problémech modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení.  Více informací zde.

Prezident CIE navštíví ČR

24.4.2019 – Dr. Yoshi Ohno v Brně

Akce již proběhla

Dovolujeme si Vás pozvat jménem ČSO a VUT v Brně na velmi významnou akci pro světelné techniky. Naše pozvání přijal prezident CIE, pan Yoshi Ohno a dne 24.4. ve 13 hodin budeme mít tu čest z jeho úst slyšet přednášku na téma: Kvalita barev a měření LED osvětlení. Detailní informace najdete na letáku.

Yoshi Ohno je autorem více než sta publikací z výzkumných oblastí zahrnující fotometrii, kolorimetrii, spektroradiometrii a v poslední době i oblast hodnocení barevného podání.
V letech 2003 až 2012 působil jako vedoucí skupiny v divizi NIST (Národní úřad standardů a technologií) Optical Technology Division a od roku 2010 je jmenován čestným členem NIST.
Je členem IES (Illuminating Engineering Society of North America) a je znám jako primární autor norem IES LM-79 (Testovací metoda pro produkty s polovodičovým osvětlením), LM-85 (Měření
výkonových LED), ANSI C78.377 (Specifikace chromatičnosti pro produkty s polovodičovým osvětlením). V mezinárodním měřítku působí přes 20 let v Mezinárodní komisi pro osvětlování (CIE), kde předsedal v letech 2007 až 2011 Divizi 2
(Fyzikální měření světla a záření), v období 2011 až 2015 zastával funkci technického vice prezidenta a od roku 2015 byl zvolen do čela CIE na prezidentský post.