Candela 2019

5.3.2019, Praha,

Akce již proběhla

V rámci šíření vědomostí o veřejném osvětlení jsme společně připravily se společností B.I.D services s. r. o., 7. ročník konference Candela 2019, která se bude věnovat aktuálním informacím o dění ve veřejném osvětlení. Konference bude zaměřena na rovnováhu mezi bezpečností, ekologičností a úsporami energie. Bude se věnovat vlivu veřejného osvětlení na nehodovost ve městech a obcích. Zástupci MPO a MŽP představí 6. kolo dotačního programu EFEKT z MPO pro roky 2020–2021. Pojmenujeme si problémy, které ve veřejném osvětlení jsou, jak na akademické půdě, tak v praxi, a zamyslíme se nad mýty, které šíří ve velkém obchodníci. Budeme mluvit o největších problémech modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení.  Více informací zde.